Modelos d’una planta

50m2 / 1 habitació / 1 bany

acasateva 80m2 / 3 habitacions / 1 bany

acasateva 100m2 / 3 habitacions / 2 banys

acasateva 100m2 / 4 habitacions / 2 banys

Aquest producte és una vivenda d’alta qualitat amb una sèrie de característiques notables:

 • Finestres i portes finestres de triple vidre de PVC de color blanc, amb una estructura de 4+16+4+16+4, garantint una òptima eficiència energètica i aïllament acústic.
 • El sistema elèctric està dissenyat segons les especificacions de qualitat del projecte, assegurant un funcionament segur i eficient.
 • Totes les habitacions estan equipades amb llums interiors de LED, que ofereixen una il·luminació moderna i eficient.
 • La instal·lació de fontaneria segueix els plans i les especificacions de l’arquitecte, garantint un ús pràctic i eficient de l’aigua a la llar.
 • Les portes interiors ja estan muntades, afegint un toc d’elegància i funcionalitat a la vivenda.
 • El paviment és de parquet laminat de categoria AC5 amb un preu competitiu de 9 € per metre quadrat, combinant durabilitat i estil.
 • L’exterior de la casa presenta un acabat de morter acrílic o fusta tractada amb autoclau, assegurant una bona protecció i estètica a llarg termini.
 • Els banys estan totalment equipats amb rajoles de gamma mitjana a 15 € per metre quadrat per a un ambient elegant i funcional.
 • Els banys complets inclouen mobles amb pica, miralls i sanitaris de marques reconegudes com Roca o similars, garantint qualitat i comoditat.
 • Aquesta construcció compleix totes les normatives i les necessitats del client, tant pel que fa al disseny interior com a l’arquitectura exterior, assegurant una vivenda personalitzada i funcional.
 • Tots els materials utilitzats compleixen amb les normatives del Codi Tècnic d’Edificació (CTE) i estan marcats amb la marca CE, garantint així la conformitat amb les regulacions vigents i la seguretat dels residents.

1. ESTRUCTURA
Aquest habitatge està construït amb un sistema multicapa que suposa un mètode constructiu avançat. Els seus elements es complementen de forma consecutiva, atorgant unes propietats aïllants i resistents úniques amb un gruix total de 2,20 mm a 2,50 mm.

 • La seva composició es detalla a continuació (de l’exterior cap a l’interior).
 • Els acabats exteriors o interiors es poden modificar segons les necessitats del client.
 • Capa adhesiva segellant per a fugues d’alta densitat
 • Aïllament tèrmic de xip d’acer i de llana de roca en les de fusta
 • Secció estructural d’entramat d’acer o fusta segons cada cas
 • Acabat interior en panell de guix laminat o fusta machihembrada
 • En zones humides rajoles

2. COBERTA / TERRAT PLÀ
Aquest habitatge està construït amb un sistema multicapa que suposa un mètode constructiu avançat. Els seus elements es complementen de forma consecutiva, atorgant unes propietats aïllants i resistents úniques amb un gruix total de 2,20 mm a 2,50 mm.

 • Capa adhesiva segellant per a fugues d’alta densitat de poliurea.
 • Aïllament de poliuretà.
 • Estructura del nucli d’acer.
 • Aïllament Llana de Roca Premsada o placa de poliuretà tèrmic de xip.
 • Secció estructural d’entramat de Fusta o acer segons cada cas.
 • Acabat interior en panell de guix laminat o fusta machihembrada.

3. ACABATS EXTERIORS
El revestiment exterior de l’habitatge pot ser de panells de ciment aplacat “VIROC” i fusta tractada de sèrie o opcionalment d’una sola capa del color escollit pel client.

4. ACABATS INTERIORS
El revestiment interior serà de guix laminat, acompanyat de la capa de pintura interior corresponent en color blanc. Els revestiments interiors dels banys es realitzaran mitjançant peces de material ceràmic.

5. CARPINTERIES EXTERIORS
(Finestres i Porta d’Entrada) Porta equipada amb finestres de doble vidre de PVC blanc i porta d’entrada amb fixació posterior amb tancaments hermètics garantits i amb trencament de pont tèrmic. El gruix dels vidres serà de 4/16/4/16/4 mm. Vidre de 4 mm amb tractament de baixa emissivitat, a més de dues cambres interiors de 16 mm. Els colors de les finestres es podran escollir entre la gamma proposada (inclòs el blanc).

Les persianes no estan incloses (depèn de la distribució de l’habitatge i disposició de les finestres).

6. SOLS
Acabat en parquet flotant laminat AC5. Gama alta

7. CARPINTERIA INTERIOR
Les portes interiors seran sòlides, llises de color blanc o fusta. Els poms seran d’acer inoxidable o cromats.

8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
El traçat de la instal·lació s’executarà segons els càlculs i el disseny realitzats en el Projecte Executiu, basant-se en el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques pertinents. Model pertanyent a la gamma “Simplement Viva” de l’empresa BJC. Inclou la documentació del Butlletí Elèctric.

9. INSTAL·LACIÓ SANITÀRIA La instal·lació sanitària bàsica es realitzarà segons el projecte executiu.