EL NOSTRE CATÁLEG

Qué fem

 • Gran capacitat de fabricació, subministrament i muntatge de cases.
 • Sistemes de prefabricació per a reduir temps d’entrega i treballs in situ.
 • Solucions constructives flexibles que ens permeten incorporar fàcilment qualsevol mena d’acabat tant exterior com interior i oferir o adaptar productes a mida per cada client.
 • Estalvi de temps i costos, la construcció industrialitzada agilitza el procés de construcció per tant es converteix en un estalvi de costos. El temps aproximat és de 5 a 6 mesos després de l’aprovació de l’Ajuntament.
 • La qualitat complint amb les normes exigides en el codi tècnic, utilitzant materials de màxima qualitat i complint amb els controls de qualitat exigits per la normativa vigent.
 • Sostenibilitat de les construccions modulars, ja que la simplificació dels processos constructius i la metodologia utilitzada en ells, redueix l’ús d’energia, el consum d’aigua i la producció de residus.
 • Instal·lació de les cases modulars en qualsevol terreny i ubicació: Disposem de la capacitat logística necessària: grues de gran tonatge, camions adaptats i personal qualificat.
 • Assessorament i construcció: treballem amb el nostre equip tècnic i d’arquitectes en el desenvolupament del projecte, gestionant els permisos i llicències d’obra.

Sol·licitud de llicència d’obres i implantació de l’habitatge

Quan el client ha acceptat el pressupost, seguidament tramitarem la llicència d’obra per tal de poder començar casa teva.

A continuació s’acondiciona el terreny per als treballs d’execució de la fonamentació i de les escomeses a l’habitatge (sanejament, aigua, electricitat i telecomunicacions)

I, finalment, s’inicia la fonamentació per al suport de l’habitatge segons càlcul estructural i resistència del terreny.

Estructura

Estructura metàl·lica d’acer laminat en calent soldada, formada per dues estructures horitzontals amb jàsseres, corretges i pilars de secció tubular.

L’estructura en el seu conjunt i cada un dels seus elements compleixen els requisits marcats pel C.T.E.DB SE.

L’estructura prefabricada està preparada per a ser col·locada sobre elements angulars i platines d’unió a la fonamentació formant una càmara d’aire ventilada.

Coberta

Coberta plana tipus invertida amb acabat de graves. De tipus no transitable, interior amb làmina de vapor i aïllament tèrmic de 90mm. de llana mineral sobre corretges, sobre panell

OSB3 làmina separadora geotèxtil, làmina d’impermeabilització d’EPDM, aïllament tèrmic XPS de 40 mm. XPS de 60 mm, làmina separadora geotèxtil i acabat de graves.

També podem oferir:
Coberta tipus inclinada a dues aigües amb acabat de teula corba ceràmica o pissarra segons necessitats de la ubicació i requeriments de normativa municipal.

Canals i baixants de xapa d’alumini per a recollida i conducció d’aigües pluvials.

Façana

Tancament exterior amb panell tipus TFbcY 12+40+12 de Thermochip amb nucli d’aïllament XPS de 40mm. sobre suport de perfil steelframe i aïllament tèrmic interior de llana de roca de gruix 70mm.

Acabat exterior amb façana ventilada a escollir: viroc (panell de fibres de fusta amb ciment colorejat), fusta natural per exterior termotractada, ceràmica, etc.

Fuesteria Exterior

Fusteria d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i pintada. Fusteria de fulles corredisses, oscil·lo-batents i batents a escollir.

Portes d’accés amb panell de xapa lacada amb interior de poliuretà rígid, amb pany, clau i agafador exterior.

Marcs perimetrals d’acer o alumini per a formació d’escopidor amb color acabat.

Possibilitat de persianes enrotllables d’alumini motoritzades.

Vidres: Climalit de doble vidre més càmara d’aire.

Divisòries i acabats interiors

Divisòries interiors amb estructura d’alumini i acabat en cartróguix amb aïllament de 40 mm. de gruix (en zones humides s’utilitza placa hidròfuga) amb acabat de pintura.
Trasdossat interior de façanes amb cartró-guix i acabat de pintura.
Portes interiors tipus block de MDF amb acabat lacat, melamina,
fusta amb ferratges i manetes cromades. Portes corredisses ocultes tipus cassette per a envà de cartró-guix.

Possibilitat de revestir interior amb fusta natural, panells de melamina, acabats ceràmics,… Cel ras de cartró-guix amb acabat de pintura. (En zones humides s’utilitza placa hidròfuga)

Revestiment ceràmic en parets de banys i cuines amb porcellànic.

Paviment de parquet laminat classe AC4 de 8 mm. de gruix, hidròfug en zones humides amb acabat de sòcol.

Cuina

Mobles de cuina baixos i alts, portes laminades en color a escollir.

Taulell amb fusta estratificada de 38 mm. de gruix, ama standard amb acabat imitació fusta o pedra.

Agafadors d’acer cromat o color segons línia d’acabat.

Electrodomèstics

Campana extractora de fums de cuina integrada per armari alt de 60 cm.

Placa vitroceràmica de 3 focs.

Forn elèctric encastat en moble baix de 60 cm.

Equipament d’electrodomèstics per a instal·lació lliure: rentaplats i frigorífic combi de 60 cm.

Aigüera d’una pica d’acer inoxidable amb sistema d’encaix sobre taulell preparat per encastar aixeta.

Aixeta alta per a cuina d’acer cromada.

Banys

Moble de dos calaixos suspès de dimensions 800×460 mm. amb lavabo d’una pica amb acabat blanc, gris o roure clar, mirall i llum led.

Plat de dutxa de resines extraplà alleugerit blanc i mampara d’una fulla fixa i una fulla corredissa amb ferratges d’acer cromat.

Aixetes d’acer cromat per a lavabo i dutxa tipus monocomandament.

Inodor de tanc baix compacte

Tovalloler elèctric blanc.

Instal·lacions

Instal·lacions d’electricitat en tub semirígid per interiors d’envans, parets i fals sostre, caixes de derivació, mecanismes d’accionament, quadres de comandament i protecció. Aplicant les Normes de la Companyia Subministradora i el Reglament de Baixa Tensió. Mecanismes marca Efapel.
Il·luminació indirecta amb perfils linials amb tira led a 23W
3000K i difusor i lluminàries tipus led encastades a sostre.

Instal·lació de caixa de derivació, porter electrònic i telefonia.

Instal·lació d’aigua freda i calenta amb tub de polietilè o equivalent homologat, claus de pas en cambres i a l’entrada aplicant les Normes de la Companyia Subministradora. Connexió a sistema d’Aerotèrmia per a producció d’ACS per a l’eficiència
de les instal·lacions tèrmiques de l’habitatge.

Instal·lació de sanejament interior de l’habitatge amb tub de PVC
adequat segons el tipus d’aparell i d’acord amb la norma C.T.E. de les instal·lacions tèrmiques de l’habitatge.

Ventilació banys amb extractor mecànic i ventilació interior amb sistema d’extracció i admissió d’aire amb recuperador de calor garantint l’eficiència energètica i la qualitat de l’ambient en l’interior de l’habitatge.

Oferim diferents opcions per a la calefacció de la llar:

 • Sistema d’aerotèrmia per aire mitjançant splits individualitzats en estances. Les conduccions d’aire es realitzen per cel ras i termostats diferenciats per a la zona de dia i nit, incloent unitat exterior.
 • Sistema d’aerotèrmia amb radiadors emissors de baixa temperatura.
 • Sistema d’estufa de pellet o llenya canalitzable per a climatització per aire.
 • Sistema de climatització amb fred i bomba de calor mitjançant splits individuals.

PACK CLAU EN MÀ

El procés

Personalitzem junts cada detall perquè la teva futura llar sigui única i a la teva mida.

A diferència de la construcció tradicional, fabriquem casa teva a la nostra nau industrial. T’estalviem costos addicionals i sorpreses amb un preu tancat des del començament.

Preparem la teva casa modular prefabricada i la instal·lem al lloc que tu triïs, claus en mà, a punt perquè hi comencis a viure.